De flesta väljer att hålla barnen hemma

Det fanns ingen elev vid Hangonkylän koulu som var i behov av närundervisning. Byggnaden är för tillfället tagen ur bruk för att komprimera verksamheten. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Sammanlagt 21 barn deltar i närundervisning i Hangö just nu. De som kan föredrar distansundervisning. Samma trend ser man inom småbarnspedagogiken, som ännu håller sina dörrar öppna.

- Våra rektorer har utfört ett väldigt digert arbete med kort varsel, säger bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson i Hangö.

Och just som man trodde sig ha kartlagt behoven av närundervisning, kom regeringen med nya besked. Nu skall alla barn i årskurserna 1-3 ha rätt till närundervisning, oberoende om föräldrarna är i branscher som är avgörande för samhällets viktiga funktioner eller inte. Gustafsson säger att tidpunkten för nya direktiv var prekär.

- Men i och för sig ett beslut jag stöder. Den tidigare listan över vilka barn som skulle ha rätt till närundervisning var för otydlig. Det är klarare så här, säger han.

Inga skolskjutsar

I Hangö innebar det att antalet elever som behöver närundervisning steg från 14 till 21, varav 14 är svenskpråkiga elever och 7 finska. Ingen av dessa är i behov av skolskjutsar och samtliga intar skollunch i Centralskolan.

- Endast de elever som ingår i närundervisningen är berättigade till skolluncher, konstaterar Gustafsson.

I Hangonkylän koulu finns inga elever som behöver närundervisning, däremot fyra elever i Hangöbyskola. I Lappvik deltar ingen i närundervisning just nu, men daghemmet i samma byggnad håller fortfarande öppet.

Att det inte blev en större tillströmning av elever till närundervisningen tror bildningsdirektören mycket har att göra med undervisningsminister Li Anderssons vädjan om att man i mån av möjlighet ska försöka hålla barnen hemma från skolan.

Arbetsdrygt för lågstadiet

För lärarnas del har arbetsbilden förändrats mycket i nuläget. Högstadiets lärarkår, som för tillfället enbart ger distansundervisning, får välja om de sköter undervisningen hemifrån eller kommer till skolan. Lärarna som arbetar inom lågstadiet får jobba tre dagar från skolan och två dagar hemifrån, om de så önskar.

- Att det skiljer sig mellan låg- och högstadiet har att göra med att man också har närundervisningen att fundera på i lågstadiet, säger Gustafsson.

Han tillägger att speciellt lågstadiets lärare har ett tungt lass att dra just nu; de ska i många fall hinna med både när- och distansundervisning.

Små barngrupper

Som bekant håller småbarnspedagogiken fortfarande sina dörrar öppna, förskolorna inkluderade.

- Det går ganska bra, föräldrarna har varit verkligt duktiga. De som har möjlighet att hålla barnen hemma, har gjort det. Det gör att vi nu har små barngrupper med i genomsnitt 4-6 barn i varje grupp, säger Birgitta Mannström, chef för småbarnspedagogiken i Hangö.

Det betyder i praktiken att det totala antalet personer, barn plus personal, inte överstiger tio personer. Hon konstaterar att situationen är ny för alla och det har funnits många frågor hos både personal och föräldrar. Men hon betonar att man följer stadsrådets föreskrifter och det Hangö stad fattar beslut om.

Här vid Centralskolan står det normalt tätt parkerade cyklar i långa rader, nu står cykelställningarna tomma. Bild: Mia Berg-Lundqvist

För tillfället har man stängt ned verksamheten i byggnaden där Hangonkylän koulu finns inrymd. Den finska förskolan har slagits samman med förskolan i Tita-Maria-skolan och den svenska förskolegruppen huserar just nu i Hyllis. De fyra elever som får närundervisning i Hangöby skola åker med ungdomssektorns bil till Centralskolan för att inta luncherna där.

- Genom att stänga ned en byggnad lösgör vi bland annat städkapacitet som kan komma att behövas någon annanstans, förklarar Mannström.

Bara friska till dagvården

Personalen bland småbarnspedagogiken har varit drabbad av vanliga säsongsförkylningar under de senaste veckorna, men då antalet barn minskat radikalt, har inga vikarier behövts kallas in. Istället flyttar man runt den egna personalen efter behov. Personal med innestående semester har nu möjlighet att ta ut den lediga tiden, likaså beviljas tjänsteledigheter om så önskas.

- Vissa har behövt förkortad arbetstid om man har små barn i skolåldern som man kanske inte vill lämna ensamma hela dagen, inflikar Mannström.

Hon berömmer sin personal för att vara ha varit duktig och flexibel under dessa högst ovanliga omständigheter.

- Ingen kommer på jobb med minsta tecken på förkylning och samma gäller för de barn vi tar till småbarnspedagogiken. Vi har väldigt låg tröskel att backa ett barn som inte är helt friskt just nu. Det är viktigt att det ska kännas tryggt för alla, säger Mannström.

Av de föräldrar som valt att sköta sina barn hemma uppbärs ingen dagvårdsavgift fram till den 13.4, eller längre om regeringen förlänger perioden. Man har också fattat beslutet att halvera avgifterna i eftis för mars och april.

Mer läsning