Databolaget C-fiber går vidare utan vd

Ny strategi. Agneta Evers (nere till vänster) slutar som vd och C-Fiber fortsätter jobba på projektbasis. Eero Hettula bredvid Evers är bolagets styrelseordförande. Övriga på bilden är grundande ägare, Frank Hoverfelt, Olof Exell och Patrik Gustafsson. Bild: HT/VN Arkiv/Johanna Lindholm

Det tidsbundna kontraktet för bolagets vd har gått ut, och det är inte aktuellt att anställa en ny. I stället utnyttjar man det arbete som gjorts inom marknadsföring för direkt kontakt med kunderna.

År 2016 grundades bolaget C-Fiber av lokala investerare för att snappa upp de möjligheter som den nya informationsteknologin och ökade datatrafiken erbjöd.

Ingenjör Agneta Evers anställdes först som projektchef för att marknadsföra regionens dataparker och senare som bolagets vd.

Nu har det tidsbundna kontraktet gått ut, och företaget navigerar vidare utan vd.

– Vi har en ny strategi som går ut på projektverksamhet och mer målinriktad försäljning, berättar Eero Hettula, som är C-Fibers styrelseordförande.

– Men det är klart vi använder oss av Evers kompetens och de kontakter hon knutit som vd, tillägger han.

Behållningen av det arbete som hittills är gjorts, är att bolaget är känt i företagskretsar. Det leder till att fler också kontaktar bolaget direkt, förklarar Hettula.

Om verksamheten växer kan det också bli aktuellt med att anställa någon projektansvarig.

– De som är inom branschen känner till oss. Havskabelkontakten är i gång.

Hangö knutpunkt för världens datatrafik

För tillfället har man siktet inställt på att knyta kontakter som skulle hämta trafik som knyter ihop Finland med Asien och göra Hangö till en knutpunkt där datamotorvägar korsar varandra.

Än så länge har ingen aktör etablerat sig i Västnyland. Hettula ser att det beror på att Finland haft en ogynnsam skattepolitik i jämförelse med konkurrenterna.

– Energin är den största kostnaden för våra kunder. Finland har inte varit jämställt med länder som Sverige och Danmark här. Men jag hoppas att de ändringar som görs inom energipolitiken, gör att vi kommer på samma streck, säger han.

En annan viktig sak, som bolaget hittills fått till stånd är regionalt samarbete.

– Nu arbetar Hangö, Raseborg och Ingå aktivt för att utveckla regionen och vi litar på varandra. Det är värdefullt med tanke på framtiden.

Kontakter från anonyma intressenter Precis som Hettula, ser Hangös stadsdirektör Denis Strandell med tillförsikt på situationen.

– Det arbete som gjorts har burit frukt. Senast för några veckor sedan visade vi dataparktomten i Koverhar för tre anonyma intressenter.

Kontakten förmedlades via den nationella paraplyorganisationen Invest in Finland.

Strandell säger att han ännu inte i denna dag vet, vem eller vilka de tre personerna representerade, eller vilka andra orter de besökt i Finland. Han vet inte ens personernas namn, trots att han vandrat omkring på området med dem.

– Sekretessen är ofta rigorös, om det är handlar om jätteaktörer som Google, Facebook och dylika aktörer i bakgrunden. Men utan C-Fibers internationella marknadsföringsinsatser hade de aldrig hittat oss. Att de tog kontakt tyder på att Hangö är intressant för dem som vill etablera sig i Norden.

Hangö får en sjökabel till

Strandell är också glad över att kunna berätta om ytterligare en betydande förestående investering.

– Stockholmsbaserade bolaget Eastern Light har bekräftat att de så småningom kommer att lägga ner ytterligare en fiberoptisk undervattenskabel som tar iland i Hangö, förutom den som redan finns. Det kan betyda att kapaciteten till den första kabeln kan vara nästan såld redan, spånar Strandell.

Möjligheterna som kablarna erbjuder, är viktig i kampen om nya kunder.

– Av säkerhetsskäl får kablarna inte får korsa varandra. Därför kommer den nya kabeln troligen att dras i land på norra sidan, med stor sannolikhet norr om Koverhar. Om det går så, gynnar det ytterligare framtida etableringar i Hanko Dataparks, berättar Strandell.

Aktiebolaget C-Fiber Hanko Oy är grundat år 2016.

Bolagets hemort är Hangö och i bakgrunden finns lokala investerare.

Aktiebolaget C-Fiber Hanko Oy är grundat år 2016.

Bolagets hemort är Hangö och i bakgrunden finns lokala investerare.

Företaget får sina inkomster via den datatrafik som hela tiden ökar mellan Finland och andra länder längs de optiska fiberkablarna.

Bolaget marknadsför och säljer också fyra sajter för dataparker: två i Hangö (Hangö Östra och Koverhar), en i Horsbäck (Ekenäs) och en i Bäljars (Karis).

Mer läsning