Dålig information om tågen i Hangö – förvirring råder kring underfartsbygget

Dåligt skyltat. Styrbjörn Lindberg är en av många som reagerat på att det är dåligt skyltat vid den nya tillfälliga perrongen längs Korsmansgatan. Bild: Harald Grönstrand

Byggandet av underfarten orsakar problem när byggarbetena pågår. Skyltningen är dålig och informationen om hur arbetet fortskrider upplevs som dåliga.

Styrbjörn Lindberg bor längs Parkgatan nära underfartsbygget. Sedan bygget påbörjades och perrongen därifrån tågen går flyttades längre bort från stationen har han märkt att det är mycket dålig skyltning på området.

– De stängde nyligen av Parkgatan, och när man kommer från ena hållet finns det ingen skylt som säger att vägen är avstängd, säger han.

Men det är inte det enda som är dåligt skyltat. Flera läsare har hört av sig till HT och berättat om hur det är förvirrande med den nya tågperrongen. Taxiplatsen finns vid tågstationen hundra meter från perrongen, det är oklart hur man tar sig till tåget och dessutom finns det inte någon tavla på den nya perrongen där man ser avgångarna. Eller, den blåa stolpen för informationen finns, men den är inte kopplad till något nät.

– I början fanns här inte heller någon belysning. Nu har de fått hit den, men genast bredvid perrongen är det en brant sluttning. Är man äldre och faller ner där kan det gå illa, de borde bygga ett stängsel här, säger Lindberg och visar branten.

Dålig information

En annan läsare som kontaktat HT berättar hur hon missade tåget eftersom hon inte såg tåget från parkeringen vid tågstationen. När högtalarna meddelade att tåget avgår gick hon för att kontrollera, och märkte först då att tåget finns vid en perrong längre bort. Hon missade tåget och måste köra bil till Ekenäs, för att därifrån ta buss vidare.

På VR bekräftar kommunikationschef Taina Kuitunen att man fått in en del kritik gällande den tillfälliga perrongen, speciellt i december och januari. Däremot kan hon inte ge svar på när informationstavlan på perrongen kopplas in i systemet och börjar visa tågens avgångar. Det är trafikledningsbolaget Finrail som ansvarar för installationen, och bolaget har inte svarat på HT:s förfrågningar.

Mer läsning