Dålig information om tågen i Hangö – förvirring råder kring underfartsbygget

Dåligt skyltat. Styrbjörn Lindberg är en av många som reagerat på att det är dåligt skyltat vid den nya tillfälliga perrongen längs Korsmansgatan. Bild: Harald Grönstrand

Byggandet av underfarten orsakar problem när byggarbetena pågår. Skyltningen är dålig och informationen om hur arbetet fortskrider upplevs som dåliga.

Styrbjörn Lindberg bor längs Parkgatan nära underfartsbygget. Sedan bygget påbörjades och perrongen därifrån tågen går flyttades längre bort från stationen har han märkt att det är mycket dålig...