Chydenius bygger till på Drottningberg

Större. Tidigare i somras köpte Elina Seikku och Jan-Erik Chydenius två tomter Drottningberg. Nu har de reserverat ytterligare en tomt. Bild: HT-arkiv

Projektet Hangon Läntinen Laituri växer med ytterligare en tomt för bostäder. Företagarparet Jan-Erik ”Chyde” Chydenius och Elina Seikku vill skapa en harmonisk helhet för boende på Drottningberg invid Östra hamnen.

I måndags (2.9) gav stadsstyrelsen grönt ljus åt att Hangon Läntinen Laituri reserverar en tomt som ligger i anslutning till en av de två tomter invid Granitborgen, som Chydenius köpt redan i juli.

– Det blir en naturlig fortsättning till den förra tomten bredvid berget, som förbättrar helheten, förklarar han.

Tomten ägs av Hangö stad, medan Senaattikiinteistöt var ägare till de två andra vars köp offentliggjordes i juli. Med den nya tomten får man inalles 7200 kvadratmeter byggrätt och planerar för cirka 115 bostäder.

– I och med den här affären har vi cirka en tredjedel av Drottningbergområdets byggrätt, säger Chydenius.

Rask takt

I och med att stadsstyrelsen godkände ansökan enhälligt, är tågordningen nu att först reservera tomten och bistå miljönämnden med skisser, i oktober ansöka om undantagslov och december om byggnadslov. Själva byggstarten är planerad till mars 2020. Om fyra år torde tomterna vara bebyggda.

På Drottningberg verkar också bolaget Regatta Resorts som den andra betydande aktören med en byggrätt på cirka 14 400 kvadratmeter. De har nyligen lämnat in en skrivelse till staden där de vill att en ny detaljplan skulle göras upp för området.

Chyde Invest däremot, önskar komma i gång med hjälp av undantagslov.

– Vi vill inte vänta så länge som en eventuell planändring skulle ta, kommenterar Chydenius.

– Vi blev nog tillfrågade om intresse att söka en ny plan, men tackade nej på grund av tidtabellen. Fast i och för sig är den nuvarande stadsplanen icke bra.

Finns det efterfrågan på så många bostäder som det nu planeras på området?

– Vi önskar att sälja 25-30 bostäder per år. Hittills har vi fått allt sålt i Hangö som vi byggt, några av de äldre bostäderna har sålts flera gånger. Vår uppfattning är nog att det finns en marknad och folk vill till Hangö, säger han.

Mer läsning