Bud på Park och Iskällaren

Till salu. I somras stod den lilla vita villan mittemot Casino tom. Bild: HT Arkiv/Sarah Grönstrand

Två fastigheter i badhusparken ser ut att få nya ägare. Det handlar om huset där Restaurang Park verkat och den såkallade Iskällaren invid Casino. Anbuden behandlas i stadsstyrelsen 28.10.

Både Park och Iskällaren finns på listan över fastigheter som staden säljer.

Budet på Iskällaren går loss på 294 750 euro. Byggnaden är cirka 190 kvadratmeter, och består av två delar, en i tegel och en i trä. Den är oisolerad och det är därför svårt att inleda någon affärsverksamhet i dess nuvarande skick. Den saknar vatten och avlopp, men det finns el. Några ritningar har inte hittats till den.

Affären omfattar tomt med 1500 kvadratmeter byggrätt som medger affärsverksamhet.

Stadsstyrelsens förslag är att fullmäktige godkänner att köparen arrenderar tomten på ett avtal som löper fram till år 2058, men att ägaren har rätt att lösa in tomten under den här tiden.

Huset där sommarrestaurangen Park verkat i många år, är en träbyggnad med stensockel byggd på 1880-talet.

Huset står på egen tomt med 200 kvadratmeter byggrätt. Också den här byggnaden kräver investeringar då den är oisolerad. Inte heller här har man hittat ritningar över huset.

Det högsta budet som getts på fastigheten är 122 000 euro.

Mer läsning