Bud på Park och Iskällaren

Till salu. I somras stod den lilla vita villan mittemot Casino tom. Bild: HT Arkiv/Sarah Grönstrand

Två fastigheter i Badhusparken kan få nya ägare. Det handlar om huset där Restaurang Park verkat och den såkallade Iskällaren vid Casino. Stadsstyrelsen förordar att Park säljs, medan man vill syna planerna för Iskällaren närmare innan man fattar beslut.

Både Park och Iskällaren finns på listan över fastigheter som staden säljer.

Budet på Iskällaren går loss på 294 750 euro. Byggnaden är cirka 190 kvadratmeter, och består av två delar, en i tegel och en i trä. Den är oisolerad och det är därför svårt att inleda någon affärsverksamhet där i dess nuvarande skick. Den saknar vatten och avlopp, men det finns el. Några ritningar har inte hittats till den.

Vill ha mer information

I köpet skulle ingå en tomt med 1500 kvadratmeter byggrätt, som medger affärsverksamhet. Köparen skulle få ett arrendeavtal som löper fram till år 2058, med rätt lösa in tomten under denna period. Förslaget var godkänna budet och låta det gå vidare till fullmäktige. Under stadsstyrelsens möte föreslog dock ordförande Torbjörn Ekholm (SFP) att ärendet remitteras. Sannfinländarnas Pertti Ruuska stödde förslaget, vilket hela styrelsen omfattade.

Ja till Park

Huset där sommarrestaurangen Park verkat i många år, är en träbyggnad med stensockel byggd på 1880-talet.

Huset står på egen tomt med 200 kvadratmeter byggrätt. Också den här byggnaden kräver investeringar då den är oisolerad. Inte heller här har man hittat ritningar över huset.

Det högsta budet på 122 000 stod Anna Fromonds företag Cigale & Fourmi för och det godkände styrelsen. Anbudet skall ännu behandlas av fullmäktige.

Mer läsning