Brister i utredningarna ledde till Fabriksuddens detaljplanändring remitterades

Fortsättning följer. Miljönämnden i Hangö valde att bordlägga det utarbetade planförslaget för Fabriksudden. Bild: HT/Arkisto

Miljönämnden i Hangö valde att remittera det utarbetade planförslaget för Fabriksuddens detaljplanändring. Det berodde på att utredningarna ansågs vara bristfälliga.

I torsdags sammanträdde miljönämnden i Hangö för att bland annat diskutera Fabriksuddens framtid. Det planerade hotellbygget har debatterats flitigt det senaste året och miljönämnden har flera gånger sagt nej till ett undantagslov på Fabriksudden.

Tidigare i år bestämde även stadsstyrelsen att en ny detaljplan ska beredas för området. Nyligen skrev HT om arbetet som har pågått under sommaren. En del i arbetet har varit att Hangöborna har fått lämna in åsikter om området och hur det ska utvecklas.

–  Det som nämns är bland annat trafik- och parkeringsarrangemang, tillgång till badhuset och att Havsgatan ska bevaras som gågata, sade Hangös stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen då.

I torsdags behandlade miljönämnden det utarbetade planförslaget för Fabriksuddens detaljplanändring. Förslaget var att nämnden skulle föra planen vidare till stadsstyrelsen. Men nämndens ordförande, Björn Peltonen (SFP), säger att förslaget remitterades.

– Det var en del saker som fattades i utredningarna och det ledde till att vi valde att remittera förslaget. Vi vill inte att det ska bli fel och nu är det upp till tjänstemännen att göra ändringarna så snabbt som möjligt.

Mer läsning