Brankis vädrar hopp om framtiden – snart kan föreningen jaga nya medlemmar

Ljusnar. Framtiden för Brankis ser ljusare ut nu än vid slutet av 2018, enligt föreningens ordförande Robin Sundberg. Bild: Harald Grönstrand

I tisdags beslöt Brankis att ändra sina stadgor för att öppna upp föreningen för fler medlemmar. Samma kväll hade Hangö kulturnämnd möte om föreningens bidragsansökan.

– Det ser mycket bättre ut just nu, säger Robin Sundberg som är Svenska gården Brankis ordförande.

Föreningen har bland annat börjat komma ikapp sina obetalda räkningar. De har haft obetalda räkningar på 20 000 euro.

– Den summan har vi lyckats halvera och förhoppningsvis är den ett minne blott om någon månad.

Kan få stöd av staden

Brankis har anhållit om ett stöd på 20 000 euro av staden. Kulturnämnden föreslog i tisdags att staden stöder föreningen med 5 000 euro och undersöker hur staden kan använda utrymmena.

Nämnden föreslår också att staden kan ge tilläggsfinansiering när Brankis presenterar en realistisk plan för verksamheten.

Det är stadsstyrelsen som bestämmer om föreningen får stödet eller inte.

– Det är väldigt viktigt med stadens stöd. Om man ska ha ett aktivitetshus måste kommunen eller staden stödja det, för det går inte runt annars, säger Sundberg.

Väntar på flera bud

Brankis har också anhållit om stöd från Svenska kulturfonden i november.

Då skrev HT (15.11.2018) om Kulturfondens besök till Brankis. Där framkom det att fonden inte ger understöd för driftkostnader, men nog verksamhet. För att få i gång verksamheten lades ett förslag som involverar staden fram.

– Vi lever ännu lite i väntans tider. Jag förstod att kulturdirektören har pratat med Svenska kulturfonden, säger Sundberg.

– Svenska kulturfonden har ett intresse över hur staden tänker så jag för en dialog med dem, säger Jennika Friman som är kulturdirektör.

Inom mars borde föreningen få ett svar från Kulturfonden.

Ändrar stadgorna

I tisdags höll Brankis också ett extra möte om föreningens stadgor. Målet var att ändra dem så att privatpersoner, finska föreningar och företag också kan vara med.

Det gjorde föreningen också. Brankis har lämnat in en ändringanmälan till föreningsregistret PRH. Den beräknade handläggningstiden i mars är 40 arbetsdagar, enligt PRH:s webbplats.

– Efter att stadgorna ändrats börjar vi jaga nya medlemmar, säger Sundberg.

I maj ska en ny styrelse väljas.

– Jag hoppas Brankis fortsätter med en ny styrelse, förhoppningsvis med tillräckligt med pengar för att anställa någon som marknadsför stället.

Stöd för Brankis finns

Intresset att bevara Brankis finns i Hangö. I februari ordnades dans med talkokrafter i lokalen för att samla in pengar till verksamheten. Totalt fick föreningen in ungefär 2 400 euro.

– Största delen var donationer från olika firmor. Vi tackar som ödmjukast alla som sponsrade oss. Det är tack vare dem det gick så bra som det gick, säger Karl-Erik Stenbäck som är intendent för Brankis.

På dansen var medlemmar från både svenska och finska pensionärsföreningar välrepresenterade.

– Det var riktigt bra stämning.

Ärtsoppa och plättar ingick i inträdet. Ungefär 110 personer kom och åt till Brankis. Under dagen stektes 250 plättar och 55 liter ärtsoppa tillreddes.

– All soppa gick inte åt, men både soppan och plättarna smakade bra.