Brankis i ett brytningsskede – ny organisation kan rädda verksamheten

Stor uppslutning. Runt hundra personer ville diskutera Brankis framtid på torsdagskvällen. Bild: Harald Grönstrand

Runt hundra personer samlades på torsdagskvällen för att diskutera Brankis framtid. Kvällen slutade med att ett tiotal eldsjälar ställde upp för att utveckla Brankis och rädda verksamheten.

– Jätteroligt att så många är här. Jag hade hoppats på det, för det behövs. Läget är det här: när huset renoverades 2010 fick vi bidrag på 500 000 euro av kulturfonden. Pengarna räckte inte till och vi tvingades lyfta ett större lån på 100 000 euro. Allt gick bra ett tag, men sedan minskade verksamheten, säger Robin Sundberg som är ordförande i föreningen svenska gården Brankis

På torsdagskvällen ordnades ett diskussionsmöte om Brankis framtid. Målet med mötet var att komma med idéer för att förnya verksamheten och hindra föreningen från att läggas ner.

– För två år sedan när jag tog över som ordförande insåg jag att vi inte kan ha ett lån på 100 000 euro som vi inte kan betala tillbaka. För ett år sedan kontaktade vi kulturfonden och sade att vi måste lägga ner verksamheten om inget görs. I maj fattade kulturfonden beslutet att de inte vill betala eftersom verksamheten är för småskalig och byggnaden kan användas bättre.

Föreningen kommer att läggas ner den 1 januari om inget händer. I så fall tillfaller huset banken.

Många engagerade

Från stadens sida var kulturdirektör Jennika Friman med på mötet.

– Från stadens sida vill vi se att Brankis finns i framtiden och att det finns verksamhet här. Det finns modeller för hur staden kan stödja, men det beror på verksamheten. Därför är det viktigt att se vad Hangöborna vill se här. Vi vill hitta olika modeller som gör att vi kan få verksamheten att blomstra, sade Friman.

En ur publiken frågar vad det är för verksamhet som hålls på Brankis.

– Det finns en bastu som används varje vecka. Det ordnas bröllop, teaterträffen, körövningar, Åbolänningarnas verksamhet, dans och julbasaren. Men det är det, och det är det som är problemet, säger Sundberg.

– Jag är jättebesviken att staden använder Casino för sin julfest. Varför gör staden det i stället för att ordna julfest på Brankis, frågar en i publiken följt av applåder.

– Jag kan inte svara på det. Men staden har varit mycket hjälpsam med att vela rädda Brankis. Är ni här för att hitta en bov, vilket jag inte tycker att vi ska göra, så är staden inte boven. Vi är här för att hitta lösningar, säger Sundberg.

Behöver intäkter

För att Brankis verksamhet ska gå runt måste föreningen dra in 2 500 euro i månaden, men då amorterar man inga lån.

– Vi förstår att användningsgraden är viktig. Men hittills har ingen talat om utgifter. Har ni gjort ert bästa för att minimera kostnaderna, frågar en i publiken.

– Vi har gjort allt för att strypa alla utgifter, men vi kan inte strypa fjärrvärme och el.

En i publiken undrar om det går att grunda en understödsförening.

– Det är krångligt med vår nuvarande organisation. Den nuvarande styrelsen består av föreningar som använder huset. Det är ett helt knäppt system, det borde vara en förening som är öppen för personer som betalar en årlig avgift. Men det kan vi inte göra just nu, vi måste ändra föreningens stadgar i så fall, säger Sundberg.

– Kulturhuset Karelia har en sådan modell, och där får man till exempel köpa billigare biljetter om man är med, säger Jennika Friman.

Vidga vyerna

Ett av problemen som upplevs under mötet är att Brankis är stort och att föreningar sällan behöver så stora lokaler. Ett av förslagen som kommer fram är att rummen i nedre våningen ska användas som mötesrum för föreningar, för att få huset att leva. En annan aspekt som kommer fram är språket, det är mest svenskspråkiga som har verksamhet på Brankis trots att alla är välkomna.

– Det var det första vi diskuterade när jag blev ordförande, om vi ska få in mer intäkter måste vi få med hela befolkningen. Vi kan inte ha ett svenskt rum, det måste vara öppet för verksamhet för alla Hangöbor, säger Sundberg.

Mi Grönlund som sitter i publiken föreslår att Brankis kunde bli ett ställe som för samman kultur och konst för alla.

– Här finns det en möjlighet att skapa en konstverkstad för alla. Det skulle föra samman två språkgrupper, säger Grönlund.

Ny organisation

Det som klart kom fram under mötet var att det i nuläget är mycket osannolikt att få understöd för den nuvarande verksamheten. Ett av alternativen är att en ny förening grundas och tar över efter den gamla. Den nya föreningen kunde samla in understöd av medlemmarna och utveckla verksamheten ytterligare.

– Förslaget är att den nya föreningen gör en ansökan till kulturfonden. I den ska det inkluderas en deltidstjänst för en som sköter praktiska saker och marknadsföring för att få verksamheten att gå runt. Det fungerar helt enkelt på ideell basis, säger Sundberg.

En i publiken stiger upp.

– En konkret fråga till de närvarande. För att komma vidare behövs det en arbetsgrupp med motiverade Hangöbor som representerar ett så brett kunnande som möjligt för att dra i gång den här organisationen. Vem är beredd att ställa upp och gå med i en sådan här arbetsgrupp i ett år, för det är den tiden som det tar.

Efter en kort stund dyker en hand upp. Sedan en annan. Efter att ett tiotal händer är i luften kommer en rungande applåd från publiken.

– Det är jättebra att det finns tio frivilliga som vill sitta med och fundera vad vi gör. Vi ordnar ett möte så snabbt som möjligt och diskuterar vidare. Med det här i bagaget tar vi ett snack om en fortsättning, säger Sundberg.