Mittersta delen av Hangö hälsocentral stängd

Brand. Strax före klockan 4 i morse började hälsocentralen i Hangö att brinna. Eftersläckningen väntas pågå ett tag. Bild: Thomas Sundström

Klockan 3.44 i morse gick larmet. Taket på Hangö hälsocentral stod i brand. Klienter och personal vid hälsocentralens bäddavdelning evakuerades, först till en annan del av byggnaden, senare fördes de tio klienterna vidare till Raseborgs sjukhus.

Taket på hälsocentralen i Hangö började brinna i morse. Jourhavande brandmästare Janne Rautasuo vid Västra Nylands räddningsverk säger att det var ett automatalarm som gick i gång och varslade om branden.

Branden i hälsocentralen i Hangö klassades snabbt som stor, uppger jourhavande brandmästare Janne Rautasuo vid Västra Nylands räddningsverk. Bild: Räddningsverket

– Personalen på hälsocentralens bäddavdelning agerade snabbt och evakuerade de tio klienter som fanns på bäddavdelningen till en annan del av byggnaden.

Först klassades branden som medelstor, men ganska snart uppgraderades den till stor, berättar Rautasuo.

– Det var för att säkra att vi skulle få tillräckligt många enheter till brandplatsen. Vi hade branden under kontroll vid 6-tiden i morse, säger han.

22 enheter från räddningsverken i Västra Nyland och Egentliga Finland deltog i släckningsarbetet, samt förstavårdens fältchef och fyra ambulanser. Vid 9-tiden var ännu sju enheter sysselsatta med eftersläckning.

– Hela förmiddagen kommer vi nog att ha enheter på plats, bedömer Rautasuo.

Jourhavande brandmästare Janne Rautasuo bedömer att enheter som sköter eftersläckningen kommer finnas på plats hela förmiddagen. Bild: Thomas Sundström

Polisen utreder

Då allt är under kontroll ger räddningsverket över till staden, säger han. Bland annat ankommer på staden att kartera hur stora skadorna är och besluta hur verksamheten ska skötas medan återuppbyggnaden av de skadade delarna av byggnaden sker.

Polisen och räddningsverket utreder brandorsaken. Branden har eventuellt fått sin början från ventilationsrummet på taket, informerar polisen. Där har enligt uppgifter polisen fått gjorts någon form av arbeten i går.

– Polisens tekniska enhet för krävande platsundersökning som är stationerad i Esbo kommer att besöka och undersöka platsen i dag, säger undersökningsledaren kriminalkommissarie Mats Sjöholm vid Raseborgspolisen.

I ärendet har det inte framkommit något som skulle ge skäl att misstänka brott. Polisen informerar mera senast klockan 15 i dag.

Möjligen får man ännu i dag en första bedömning över skadornas omfattning. De utrymmen som är skadade har främst rök- och vattenskador.

– Hela den mittersta delen av byggnaden är avstängda, medan bägge ändorna är i bruk. Chefen för intern service Bengt Lindholm ska granska och bedöma läget, säger Hangö stads grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander.

Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander. Bild: Arkiv/Paulina Rökman

Klienterna flyttades

Klienterna på Hangö stads bäddavdelning vid hälsocentralen flyttades under morgonen till Raseborgs sjukhus.

– Klienterna har fått platser på kirurgiska och inremedicinska avdelningarna. Det fanns lyckligtvis lediga sängar där. Deras anhöriga är informerade, säger Kajander.

Anhöriga som vill komma i kontakt med sina närstående kan ringa sjukhusets växel på nummer 019–2241.

Om sjukhuset får behov av sängplatserna kan klienterna eventuellt behöva flyttas igen.

– Vi utreder hur läget ser ut på vårdhemmen Astrea, Nova och Källan. Dock handlar det om klienter med ett stort vårdbehov, så vilka platser som helst fungerar inte, säger Kajander.

Verksamhet på nya platser en tid

Hälsocentralens akutmottagning har flyttats till företagshälsovården med ingång från Sibeliusparken.

Den akuta tandvården fungerar normalt i sina utrymmen, men ingången sker från Fredsgatan bakom barn- och mödrarådgivningen. Den som har en tandläkartid som inte är akut ska beställa en ny tid.

Mental- och rusmedelsavdelningen samt barn- och ungdomsavdelningen är inte i bruk just nu. Barn- och mödrarådgivningen, laboratoriet och röntgen fungerar inte heller.

– Den som behöver laboratoriets tjänster kan använda ett annat Hus-laboratorium. Det närmaste finns på sjukhuset i Ekenäs, säger Kajander.

Den som har tid bokat till en läkare kommer få en ny tid. Man kan också själv ringa och höra sig för, säger Kajander.

– Vi har telefonslussen öppen.

Numret till stadens växel är 019–22031.

Den som har behov av krishjälp eller behov att diskutera med anledning av hälsocentralens brand uppmanas ringa social- och krisjouren i västra Nyland på nummer 09–8164 2439.

Artikeln uppdateras.

Mer läsning