Bok om Skapande veckan väcker minnen

En glad bok. Boken om Skapande veckan förmedlar mycket entusiasm och glädje redan bara med sitt bildmaterial. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Lagom till midsommar utkom boken om Skapande veckan i Hangö. Minnen från tidigare deltagare och ledarnas reflektioner blandas med härliga fotografier. Man kan nästan höra skratten och känna entusiasmen då man bläddrar i boken.

"… Det var sång och musik till hemsnickrade instrument, fuldans av frigörande, skamlös och lycklig sort. Människor som jag uppfattade som utklädda – men som troligtvis bara var klädda. Teater på svenska och finska och ryska. Vuxna som betedde sig som barn, barn som betedde sig som vuxna. Män som betedde sig som... Ja, inte som min pappa i alla fall."

Så minns Thomas Lundin sina första upplevelser av Skapande veckan, som var en älskad sommartradition i Hangö under tjugo år.

Då man samlat in intryck och minnen från deltagare kan man se ord som gränslöst, vildhet och en känsla av att allt är möjligt som återkommande teman. Antonia Ringbom, Skapande veckans urmoder och primusmotor, säger att arbetet med boken fått henne att inse hur mycket före sin tid man var med de program man erbjöd barnen. Varje år hade man ett visst tema som styrde verksamheten.

Mums. Avslutningsfesten som rundade av Skapis var veckans höjdpunkt alla somrar. Jättetårtorna som dekorerades enligt årets tema, var alltid en snackis. Bild: Mia Berg-Lundqvist

– Många av de teman vi behandlade är högaktuella just nu, såsom frågor kring miljön, globalism, rasism och så vidare, säger hon.

Framflyttat program

Det var för cirka ett år sedan som arbetsprocessen med boken om Skapande veckan kom i gång. Initiativet kom från Hannu Äijälä (numera avliden), Stina Nyström, Benita Lempiäinen och Gunilla Garoff.

– Min första reaktion på bokidén var att "jättebra idé, bara jag inte behöver göra något", skrattar Ringbom och tillägger att hon trots det inte kunde hålla händerna borta från boken då arbetet väl kom i gång.

Från början var det tänkt att boken skulle vara del av ett större paket. I planerna fanns ett Skapis i miniformat under ett förlängt veckoslut i juni, en utställning och ett seminarium i samarbete med Hangö sommaruni och småbarnspedagogiken. Men så kom coronapandemin och satte käppar i hjulet. Det var bara boken man kunde förverkliga inom planerad tidsram.

– Men inget är annullerat, bara uppskjutet. Vi hoppas kunna genomföra programmet nästa sommar i stället, säger Antonia Ringbom.

Alla kan

Det var inte bara i valet av teman som Skapis var en föregångare, utan också i sättet hur man genomförde programmet. Ringbom använder ett begrepp som blandkreativitet, där ett tema invävdes i en skapande process. Det handlade inte om traditionell inlärning där en ledare präntade in kunskap hos sina adepter.

– Pedagogiken gick ut på att barnen lärde sig genom att upptäcka och uppfinna. Utgångspunkten var att alla kan och man jämför sig aldrig kunskapsmässigt med andra, förklarar Ringbom.

Blandad ledarkår

Man hade ingen gräns för hur många barn som fick delta i Skapis och det fanns somrar då man hade grupper på över 130 barn. Det var blandade språk, åldrar och barn från olika bakgrund. Deltagarna delades in i mindre grupper för att programmet skulle gå smidigt.

Några problem att hitta frivilliga ledare hade man aldrig och Ringbom betonar att det var viktigt att också ledarna hade roligt och kunde njuta av Skapande veckan. Deras entusiasm tenderade att smitta av sig på barnen.

Ett särdrag för ledarkåren var dess brokiga sammansättning. Där fanns inte bara traditionella skapande yrken representerade, utan allt från hemvårdare till metallarbetare.

– All kunskap kunde komma till användning. Någon kunde snickra, någon förstod sig på solpaneler, någon kunde berätta sagor och någon var bra på att kasta ner barn från höga höjder på madrasser, minns Ringbom leende.

Bildskatt

Boken om Skapande veckan är en fotografiskatt för alla som genom åren deltagit i sommarkurserna. Det är Johannes Runeberg som ansvarat för bilderna. Gunilla Garoff har ansvarat för texterna och Antonia Ringbom, tillsammans med Amanda Lindén Guinez, har ansvarat för layouten.

Titel: Alla kan! - Skapande veckan i Hangö 1975-1994 Luova viikko Hangossa - Kaikki osaa!

Arbetsgrupp: Gunilla Garoff, Johannes Runeberg & Antonia Ringbom.

I samarbete med: Sommaruni, Hangö Kulturbyrå.

Finns att köpa: i bland annat Hangö turistbyrå, Tias Bok, Luckan i Raseborg.

Mer läsning