Blir Teboil det nya Kesoil?

I måndags fattade stadsstyrelsen beslutet att Teboils arrendekontrakt i centrum inte förlängs. Teboil hade gärna fortsatt sälja bränsle vid kallmacken, men nu tar arrendeavtalet slut i juni 2019.

Bakom stadsstyrelsens beslut ligger planeringen av Stationstorget, en detaljplan som ska bana väg för Varuboden-Osla som huvudsakligen vill bygga en affär där. Men bolaget vill inte heller utesluta en eventuell kallmack på tomten.

En stad ska utvecklas och ge plats för nya etableringar. Och det här är en tomt mitt i centrum på paradplats längs Esplanaden och bredvid knutpunkten järnvägsstationen.

Men det finns några problem med stadsstyrelsens beslut. För det första har Teboil förtur att få arrendera tomten på nytt ifall området ska fortsätta arrenderas för motsvarande verksamhet.

Den nya detaljplanen för området är under arbete och i nuläget ser det ut som om bensinförsäljning inte har någon plats där, men det här finns det inget beslut på.

Samtidigt har Varuboden-Osla visat intresse för tomten för att bygga bland annat en kallmack. Ifall tomten skräddarsys för dem, men de inte får ha sin kallmack där, är de då intresserade? Och om de får ha den där, har stadsstyrelsen då bäddat för besvär över att Teboils arrendeavtal inte fortsatte?

Stadens beslut är juridiskt försvarbart – staden kan inte tvingas fortsätta arrendera ut en tomt till en aktör. Och Varuboden-Osla vill också ha verksamhet som Teboil inte erbjuder där i nuläget.

Men är beslutet vettigt?

I värsta fall slutar Varuboden-Osla under processens gång vara intresserade eftersom de inte får sälja bränsle på tomten. Tomten förblir tom utan verksamhet eftersom Teboil inte fått fortsätta sitt arrende.

Ett annat scenario är att processen förhalas in i det sista med besvär och rättsprocesser. Den nya detaljplanen kommer till fullmäktige tidigast under 2019, men planläggningsprocesser har en tendens att dra ut på tiden.

Och även om allt går som på räls måste Varuboden-Osla ansöka om bygglov, grannar ska höras, besvärstider ska beaktas och planer ska justeras. Före den processen nått sitt mål har Teboil för länge sedan packat ihop sitt och lämnat tomten som förfallit.

Och allt det här på paradplats i centrum. Tidigare hade Hangö en förfallen bensinmack vid infarten. Nu kan den flyttas till centrum.

Mer läsning