Bildningen slår larm: Dagisverksamhetens intäkter störtdyker

Bild: Mostphotos

Dagisverksamheten i Hangö står inför en stor utmaning nästa år.

Intäkterna väntas minska med närmare 189 000 euro, vilket är ungefär en tredjedel av intäkterna. En delorsak är att antalet barn i dagis uppskattas minska från 319 till 309, men de höjda inkomstgränserna för föräldrarna och den höjda syskonrabatten är också stora delorsaker.

Däremot uppskattar bildningsnämnden att grundskolornas och gymnasiernas resurser kommer att vara rätt så stabila, trots att det finns ett stort behov av skolgångsbiträden och assistenter. Inom idrotten föreslår nämnden att en ny idrottsinstruktörstjänst inrättas för att utveckla specialidrotten.