Bildningens intäkter minskar medan kostnaderna ökar

Bildningsnämnden behandlade budgetförslaget för 2019 under sitt senaste möte. I förslaget kommer utgifterna att vara närmare 14,8 miljoner euro, medan inkomsterna skulle landa på 942 000 euro. Verksamhetsbidraget skulle vara 13,8 miljoner euro. Jämfört med det här året skulle budgeten kräva 255 000 euro mer i verksamhetsbidrag.

Enligt uppskattningen kommer intäkterna nästa år att minska med närmare 185 000 euro, medan kostnaderna skulle öka med närmare 72 000 euro.

De största investeringarna i budgeten är Hagapark skola och Centralskolan, men renoveringen av idrottshusets golv och utvidgningen av gymmet tar också en stor del av budgetmedlen.

Halmstadsgårdens sanering får vänta till år 2020 enligt förslaget, för 2019 finns det i budgeten endast plats för planeringen.