Bidrag för skolskjuts aktuellt igen

När stadsstyrelsen behandlade nästa års budget i tisdags föreslog Jorma Nousiainen (SDP) med stöd av Aila Pääkkö (SDP) att man reserverar 40 000 euro för stöd till transporter till andra stadiets utbildning.

Anslaget har tidigare behandlats i bland annat bildningsnämnden, men under budgetmanglingen föreslog nämnden att man stryka anslaget för att spara pengar.

Sture Lindholm (SFP) föreslog med stöd av Torbjörn Ekholm (SFP) att anslaget skulle halveras till 20 000 euro. Efter en omröstning beslöt stadsstyrelsen med rösterna 5–4 att gå in för Jorma Nousiainens förslag, vilket betyder att styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ett understöd på 40 000 euro för transporter till andra stadiets utbildning nästa år.

Mer läsning