Berner skyfflar över taxiproblemen på kommunerna

– Kommunikationsministeriet och Trafiksäkerhetsverket marknadsutvecklingen och bedömer om det på marknaden uppstår skuggområden som bör åtgärdas genom lagstiftning eller offentlig upphandling, säger Anne Berner som är kommunikationsminister. Bild: Heikki Saukkomaa

Målet med den nya taxilagen var bland annat att sänka tröskeln att komma in i taxibranschen. Men en sidoeffekt är att invånare på glesbygden har svårare att få taxi i tid. Kommunikationsminister Anne Berner säger att kommunerna kan ordna taxijour.

I juli började den nya taxilagen gälla. Enligt kommunikationsminister Anne Berner (C) var syftet med reformen att lätta upp regleringen så att nya aktörer lättare kan komma in i branschen och underlätta företagande på deltid.

Men genom att ta bor förpliktelsen om jour blir det enkelt som i fallet för Gun Sihtola och Lena Sihtola i Hangö: Man kan inte lita på att taxin kommer i tid vilket skapar otrygghet i vardagen.

– Stationsplatsskyldigheten och kravet på jourtjänster dygnet runt har inte ansetts vara en lösning på hur tjänsterna ska tillgodoses på landsbygden. Utvecklingen inom taxibranschen under de senaste åren har lett till att det har varit svårt att hitta taxiföretagare på heltid på landsbygden, eftersom det inte längre har funnits affärsmässiga förutsättningar för detta, säger Berner.

Tror det blir bättre på sikt

Hon hänvisar till att antalet taxibilar i glesbygden minskat medan den gamla lagstiftningen gällde. Genom att göra det enklare att jobba som taxiföretagare på deltid tror Berner att man kan underlätta problemen med att få tillgång till taxi på glesbygden.

Enligt Berner har tusentals nya taxiföretagare kommit in i branschen efter lagändringen.

– Det finns också skäl att uppmärksamma att kommunerna kan ordna taxijour genom att skaffa tjänsterna separat av tjänsteproducenter, om kommunen inte i övrigt har tillräckligt omfattande taxitjänster att erbjuda och det anses nödvändigt att sådana jourtjänster tillhandahålls, säger Berner.

Hangös stadsdirektör Denis Strandell har varken hört att kommunerna kan ordna taxijour eller att det finns en brist på taxin i Hangö.

– Det är typiskt Berner att skapa ett problem och låta någon annan lösa det. Ministeriet skriver lagar så att något som fungerar slutar fungera. Sedan är lösningen att kommunen fixar det, säger han.

Han kritiserar ministeriet för att inte ha gjort en ordentlig konsekvensbedömning.

– Det är jättebra om invånare är aktiva och är i kontakt med ministrar som gjort dumheter.