Berggatan måste utvecklas

Just nu händer det mycket i Hangö. Underfarten byggs, nya Tokmanni ska snart öppna, S-market ska flytta och Teboil i centrum stänga. Hangös stadsbild håller på att ändra, och nu är de nya planerna för området kring tågstationen till påseende.

Oron för att S-markets flytt till norra sidan av järnvägen påverkar företagarna vid Berggatan negativt är befogad. En del av kundkretsen kommer antagligen att överge gågatan för att söka sig till det nya affärsområdet norr om järnvägen.

När staden utrett planernas konsekvenser för handeln kom man fram till att en flytt av S-market ökar områdets konkurrenskraft samtidigt som produktutbudet breddas. Dessutom kommer det att byggas nya lokaler för små affärer i anslutning till nya S-market, vilket kan bredda utbudet ytterligare.

Ifall kunderna överger Berggatans specialaffärer eftersom mataffären flyttar är det skäl att se över gågatans syfte. Tjänsterna som erbjuds ska motsvara efterfrågan, och ifall området inte längre lockar kunder är den största orsaken antagligen inte mataffärens flytt.

Det finns också en möjlighet att företagarna längs Berggatan ser en flytt till lokalerna vid nya S-market som ett alternativ. Ifall flera företagare hakar på en flytt kommer vi i praktiken att ha flyttat centrum över järnvägen.

De största förlorarna med S-markets flytt är båtturisterna som måste gå från Östra hamnen till norra sidan järnvägen för att handla matvaror. De har inte någon bil eftersom de anlänt med båt, och deras shoppingtur förlängs med ungefär 200 meter, eller tio minuter om vi räknar med att de också ska gå tillbaka.

De turisterna som tidigare lockats av Berggatans specialaffärer kommer däremot knappast att överge dem efter att S-market flyttat. En S-market har de med stor sannolikhet redan sett i andra delar av landet, så det lär inte vara en mataffär som lockar dem till gågatan.

Vi måste ta tjuren vid hornen. Företagarna vid Berggatan, politikerna och de Hangöborna som vill måste tillsammans skapa förutsättningar för en lönsam verksamhet på Berggatan. Det hjälper inte med att vi skyller en sinande kommers på en mataffärs flytt.

Här kommer även stadens utveckling av turismen in. Stadens nya turismchef måste ta initiativ och ta ställning till Berggatans betydelse för turismen.

Harald Grönstrand

Mer läsning