BB för barnets bästa

År 1990 föddes det 65 549 barn i vårt land. Tio år senare var siffran nere på 56 742 barn, och efter att tillfälligt ha gått upp till 60 980 barn 2010 så var siffran nere på 50 321 barn 2017.

Allt färre barn föds i vårt land. Flera spekulerar i orsakerna till det, men oberoende av orsakerna till att allt färre väljer att bilda familj så måste det finnas praktiska möjligheter och framtidsutsikter för barnen.

Hangö har länge kämpat med en sinande befolkning, och årligen räknar man med att staden krymper med ungefär 100 invånare. Det här är en stor belastning för stadens ekonomi, och med lån på runt 60 miljoner euro behövs alla skatteintäkter som man kan få.

En pusselbit i ekvationen är närheten till BB. År 2010 stängde BB i Ekenäs, och närmaste BB ligger nu i Lojo 80 kilometer bort. Och trots att förlossningsöverläkaren säger att det är osannolikt att BB i Lojo stängs är det ett möjligt scenario i framtiden.

För att ett sjukhus ska få ha en BB-avdelning ska över 1 000 barn födas på sjukhuset årligen. Lojo sjukhus är knappt över gränsen med 1 018 födslar. Ifall man inte tänjer på kraven, vilket i praktiken hänt på många orter i Finland, kommer närmaste BB att vara vid Jorvs sjukhus i Esbo.

Och Lojo BB är redan förberett på att avstånden till förlossningsavdelningen är långa. Sedan augusti har man en ambulerande barnmorska som rycker ut när man befarar att mamman inte hinner fram till BB i tid. Tre gånger har barnmorskan ryckt ut, och i ett av fallen föddes barnet i ambulansen vid vägkanten.

Familjen som var på väg till BB bor i Tvärminne. Sträckan till sjukhuset var 70 kilometer för dem, men det var ändå för långt. Till Ekenäs BB skulle de ha hunnit, men det alternativet finns inte längre. Jorvs sjukhus skulle inte ens ha varit på kartan.

Ifall trenden fortsätter kommer förlossningarna vid Lojo sjukhus snart att vara under 1 000 per år. Ifall det då inte tänjs på reglerna kommer det från Hangö att vara 120 kilometer till närmaste BB.

Hos beslutsfattarna borde larmklockorna ringa senast nu. Bestämmelserna för vilka avdelningar som får ha en förlossningsavdelning borde revideras. Ett krav som grundar sig på ett visst antal födslar per år är antikt jämfört med en egentlig behovsprövning. Vården ska inte vara endast siffror på ett papper.

Mer läsning