"Basservice bör finnas nära"

Elisabeth Kajander. Bild: Johanna Lindholm

Social- och hälsovårdsreformen börjar ta form på allvar. Hangö föreslås ingå i det så kallade C10-området med Esbo som huvudort. 

Social- och hälsovårdsreformens ministerarbetsgrupp har ett förslag till social- och hälsovårdsreform klart. Man vill genom reformen säkerställa en likvärdig hälsovård för alla oberoende av var man bor.

För Nylands del föreslås en modell med fem självstyrande områden, varav Helsingfors skulle utgöra ett eget område. Västnyland och Hangö skulle å sin sida ingå i det så kallade C10-området med Esbo som huvudort. 

– Lösningen beaktar särdragen i området och tryggar möjligheterna till inflytande över hur vården ordnas. Det är bra att vi slipper ett mastodontlandskap, säger ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist, SFP, till SPT.

Han ingår i ministerarbetsgruppen som utarbetat reformförslaget.

Hangö i speciell sits

Att särdrag betonas och ska beaktas kan vara bra för Hangö som har flera särdrag – stadens grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander nämner bland annat stadens geografiska läge samt att man har såväl hamn som tung industri i staden.

Men speciellt lyfter hon fram befolkningens åldersstruktur och de krav den ställer på social- och hälsovården.

– Vi har en betoning på äldre befolkning. De yngre flyttar bort eftersom här inte finns tillräckligt med arbetsplatser, medan de äldre stannar i staden. Prognoserna säger att den utvecklingen fortsätter.

Kajander poängterar därför vikten av basservice – nära dem som behöver den.

– Men det är en evighetsfråga, vad närservice och likvärdig vård är.

"Närservice det man behöver ofta"

För stadens grundtrygghetsdirektör är det ändå klart vad det handlar om.

– Det är sådan social- och hälsovård man behöver dagligen eller ofta. Den ska finnas nära.

Det är redan ganska lång väg till Raseborg för den som bor i Hangö, konstaterar hon. Men Kajander ser gärna en regional social- och hälsovårdscentral vid Raseborgs sjukhus. Att närmsta dylika central skulle finnas i Esbo döms ut.

– En regional social- och hälsovårdscentral vid sjukhuset hoppas vi på och att Hangös hälsocentral kan bli en sidocentral till den.

Med tanke på stadens äldre är det också viktigt att det finns boendeplatser i Hangö, också hindersfria sådana, säger hon.

– Det måste även finnas hemvårdstjänster att köpa, såsom hjälp med att handla.

Utlåtanden begärs in

Reformförslaget ska nu ut på en runda för att inhämta utlåtanden från bland annat kommunerna. Kajander säger att hon kommer poängtera just närservice, samt att Hangö är en tvåspråkig stad som behöver service på båda språken.

Reformen kan också leda till mer samarbete över kommungränserna, åtminstone på sikt.

– Med tanke på de ekonomiska aspekterna i kommunerna kan vi bli tvungna att börja samarbeta administrativt, ha gemensam vårdadministration, säger Kajander.

Vården kan ta lärdom och ha nytta av den pågående coronakrisen, säger Kajander.

– Den digitala sidan har tagit ett steg framåt under coronakrisen. Det har fungerat bra med digitala möten och konsulteringar. Det vi lärt oss nu hoppas jag vi kan utveckla inom ramen för vårdreformen. Jag ser en stor möjlighet i det.

Mer läsning