Avtalet om Fabriksudden bör preciseras

Bild: Mostphotos

- Vi är inte emot projektet, men vi vill vara säkra på att det inte råder några tvivel om själva saken. Tolkningsmöjligheterna bör minimeras och vi vill vara övertygade om att beslutsprocessen går rätt till. Avtalet om markanvändningen bör vara entydigt utformat.

Det säger fullmäktigeledamoten Yrjö Sahlstedt (SFP). Vid stadsfullmäktiges möte var det han som föreslog att markanvändningsavtalet mellan staden och Regatta Resorts skulle remitteras till stadsstyrelsen för en del preciseringar. Han fick med sig så gott som hela fullmäktige. I den verkställda omröstningen föll rösterna 30–1.

- Vår kritik gick ut på att avtalet inte fanns översatt till svenska och att avtalstexten inte till alla delar var tillräckligt tydlig. Däremot anser vi inte att avtalet i sig är olagligt, proceduren är också den rätta. Avtalet om markanvändningen skall behandlas och godkännas först. Därefter står ändringen av detaljplanen i tur, säger Yrjö Sahlstedt.

För att beslutsprocessen skall vara oklanderlig bör ändringar och preciseringar i avtalet beredas i stadsstyrelsen. Därför remitterades ärendet till ny beredning tillbaka till stadsstyrelsen.

- Om ändringarna i avtalstexten sedan också berör den andra parten kan stadsstyrelsen vid behov föra förhandlingar med den andra avtalsparten, säger Sahlstedt.

- Vi är ute efter ett korrekt och entydigt avtal och att beslutsprocessen inte innehåller något formfel.

Satt hemma

Stadsfullmäktige i Hangö höll möte på distans. Mötesdeltagarna var satt hemma och var inloggade på mötet via sina datorer.

- Hade vi hållit ett normalt möte och suttit samlade i samma rum hade mötesdynamiken sannolikt varit en annan", säger Yrjö Sahlstedt och får medhåll av Birgitta Gran (VF).

- Vid ett vanligt möte hade det säkert varit en lägre tröskel för att be om ordet. Nu blev det nog en aning stelare och kanske mer utdraget", säger Birgitta Gran i en kommentar om fullmäktiges distansmöte.

I det nu remitterade avtalet om markanvändningen på Fabriksudden förbinder sig staden att sälja en del markområden, som Regatta Resorts nu arrenderar. Regatta Resorts har nu också skriftligt förbundit sig till att stå för de kostnader som eventuellt uppstår i fall man tvingas sanera förorenad mark. Den här förbindelsen har undertecknats av Peter Lindholm och Peder Planting vid både Hotel Regatta och vid Regatta Resorts.

Enligt det remitterade avtalet skall Regatta Resorts ersätta staden med knappt hundra tusen euro. Beloppet har inte ifrågasatts.

- Vi är inte emot projektet som sådant. Däremot vill vi, för att undvika tolkningsbråk, ha ett så entydigt avtal som möjligt. Vi vill att beslutsprocessen uppfyller lagar och paragrafer till punkt och pricka. Vi vill absolut inte göra några formella fel, som senare kunde utgöra besvärsgrund i den här frågan, säger Yrjö Sahlstedt.

Ändringen av detaljplanen för Fabriksudden är en senare fråga. Detaljplanen innehåller ett kvarter för ett hotell. Planen för Fabriksudden avgör också Simhusets, strandparkens och badstrandens användning.

Mer läsning