Avtal om Fabriksudden godkändes

Fullmäktige diskuterade markanvändingsavtalet och gamla avtal.

På fullmäktigemötet i tisdags fick ledamöterna information om detaljplaneändringen för Fabriksudden. Detaljplaneändringen möjliggör för bolaget Hotel Regatta att överskrida byggrätten med drygt 700 kvadratmeter för ett hotellbygge. Man vill också säkra att allmänheten kan ta sig till damernas simhus. Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen redogjorde för förslaget som nu sänts ut på remiss till olika instanser. Planen ställs ut till påseende för allmänheten mellan den 13 juli och 12 augusti.

Avtal på båda språken

På fullmäktigemötet i maj remitterades markanvändningsavtalet mellan staden och bolagen Hangon Regatta Suites, Hotel Regatta och Regatta Spa. Då vill fullmäktige bland annat ha en svensk översättning av avtalet. Den fanns nu med i handlingarna.

Avtalen för Fabriksudden är ju en långkörare som startat för över tio år sedan då Hjallis Promotion ville bygga på området. Det avtalet och tidigare avtal med bland annat Regatta Resorts fanns med som kompletterande material. I fullmäktige väckte det diskussion om de eller delar av de borde inkluderas i markanvändingsavtalet. Bland andra Rolf Nyström, Hangö 2016, påpekade att det finns avtal som endast stadsstyrelsen beslutat om.

Kanslichef Lasse Tallqvist påpekade att de tidigare avtalen endast fanns där som kompletterande material och inte är en del av markanvändningsavtalet. Och att det är markanvändningsavtalet som fullmäktige nu ska besluta om.

Omröstning behövdes

Birgitta Gran, VF, var glad över att man nu har ett avtal.

– Det är säkert inte fullkomligt, men nånting. Historien kan vi inte ändra på men vi har förhoppningsvis lärt oss något.

Rolf Nyström efterlyste också att det i avtalet skulle framkomma vad som är nyttan för båda parter av avtalet. Han ville att avtalet igen skulle remitteras. Eero Koli, Hangö 2016, understödde remissen.

Efter omröstning godkände fullmäktige avtalet. I omröstningen röstade 24 för att avtalet godkänns. För remiss röstade Koli, Nyström, Lars Nyberg, Marko Niemi, Pertti Ruuska och Tony Särs. Jaana Pulkkinen röstade blankt.

Mer läsning