Avoimuus hyödyttää kaikkia osapuolia

Ensi viikolla järjestetään kaupunginjohtaja Denis Strandellin ensimmäinen asukaskeskustelu.
Ensimmäisen tapaamisen asialistalla ovat taloudellinen tilanne, suurimmat haasteet ja mahdollisuudet. Kaupunginjohtajan avauksen jälkeen sana on vapaa yleisön omille kysymyksille. 


Asukastapaamiset eivät ole mikään uusi ilmiö. Esimerkiksi Inkoossa kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickström järjestää säännöllisesti asukastapaamisia.
Asukastapaamiset ovat linjassa osallistamista korostavan kuntalain kanssa. Asukastapaamiset mainitaan myös Hangon viestintästrategiassa vuodelta 2016 tärkeänä viestintäkanavana. Strategiassa todetaan, että viestinnän tulee olla avointa, vastuullista, vuorovaikutteista, rehellistä ja selkeätä. 
Ja kaupunki on toki ennenkin järjestänyt asukasiltoja, mutta ne ovat koskeneet jotain määrättyä aihetta, kuten esimerkiksi Tehtaanniemen asemakaavaa. 


Asukaskeskustelut ovat epävirallisia tapaamisia, jotka toivottavasti kuitenkin täyttävät tärkeän tehtävänsä. Asukkaat saavat suoran viestintäkanavan kaupunginjohtajalle, voivat nostaa esiin tärkeitä kysymyksiä ja esitellä näkökulmia ajankohtaisista asioista.
Sosiaalisessa mediassa mutu-väittämät ottavat usein vallan ja keskustelu lähtee helposti hakoteille.

Siksi on parempi, että kaupunki toimii ennakoivasti, on tavoitettavissa, kertoo faktat ja kutsuu asukkaat mukaan suoraan vuoropuheluun. Väärinkäsitykset voidaan toivottavasti siten välttää. 
Asukkaiden tapaaminen ilman lukkoon lyötyä asialistaa viestii myös aidosta halusta kuulla asukkaita. Lisäksi se on osoitus tavoitettavuudesta. 
Avoimuus ja tavoitettavuus edustavat nykyaikaa, ja niiden pitäisikin olla itsestäänselvyyksiä kaikessa kaupunkien ja kuntien toiminnassa. Tapaamisiin osallistuvilla ei pidä kuitenkaan olla liian suuria odotuksia.

Tiettyjä esille nostettavia asioita voidaan varmasti muuttaa tai jopa korjata heti, mutta toiset vaativat enemmän aikaa.
Kaupunginjohtajalta ei voida vaatia lupauksia jostain tietyistä asioista. Ylin päätösvaltahan on kaupungissa poliitikoilla, kaupunginvaltuustolla.
Mutta asukkaita kuuntelemalla kaupunginjohtaja ja muut viranhaltijat saavat evästystä, josta saattaa olla hyötyä heidän valmistellessaan asioita.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland

Mer läsning