Aurorakotiasian hoitoa arvosteltiin – mutta valtuusto antoi toiminnalle hengähdystauon

Lisäaikaa. Aurohemmet-säätiö ei joudu maksamaan takaisin kaupungilta saamaansa lainaa tänä vuonna. Bild: Harald Grönstrand

Monet valtuutetut arvostelivat tiistaisessa valtuuston kokouksessa tapaa, jolla Aurorakodin toimintaa on käsitelty kaupungin eri instansseissa.

Valtuusto päätti jatkaa Aurorahemmet-säätiön lainan takaisinmaksuaikaa vuodella samoin kuin säätiön vuokraaman tontin vuokra-aikaa. Asiasta virisi kuitenkin illan aikana vilkas keskustelu.

Birgitta Gran (VL) sen sijaan arvosteli sitä, että valtuutetuille toimitettu päätösesitys oli huonosti valmisteltu. Yrjö Sahlstedt (RKP) tiedusteli, onko mitään asianmukaista raporttia ylipäänsä laadittu.

– Vuoden ajan hanketta käsitellyt työryhmä ei ole laatinut mitään varsinaista raporttia. He ovat esitelleet asian suullisesti, vastasi kaupunginjohtaja Denis Strandell.

– Tapa, jolla asiaa on hoidettu, ei edusta hyvää hallintoa. Entä, miksi aineistoa ei ole missään vaiheessa ollut liitteenä? Gran kysyi.

– Syy siihen, ettei aineistoa ei ole ollut liitteenä on, ettei sitä haluta julkisuuteen, koska se on herkkäluonteista. Kaupunginhallitus on kuitenkin tutustunut siihen, sanoi kansliapäällikkö, Lasse Tallqvist.

Myös Aila Pääkkö (SDP) koki, että asiaa on hoidettu huonosti.

Mer läsning