Aurorahemmet stänger – men söker fortfarande efter nya lösningar

Aurorahemmets verksamhet i sin nuvarande form avslutas. Sju boende på hemmet måste söka efter nya arrangemang. Bild: Harald Grönstrand

Aurorahemmet avslutar sin verksamhet i sin nuvarande form. De sju som bor på hemmet har uppmanats söka nya boenden.

– Vi bestämde det här under vårt senaste styrelsemöte förra veckan, säger Aurorastiftelsens ordförande Anders Laxell.

Aurorahemmet har länge tampats med ekonomiska problem. År 2016 drog Hangö stad in sitt stöd till Aurorastiftelsen, och efter det har man inte lyckats få verksamheten att gå runt trots att man slimmat verksamheten.

– Vi har inte gett något exakt datum när de boende måste flytta ut, men det är en diskussion som pågår mellan de boende, de anhöriga och stiftelsen, säger Laxell.

Under Hangö stadsstyrelses senaste möte behandlade man två möjliga verksamhetsmodeller för Aurorahemmet. Man gick ändå inte in för någondera lösningen, och valde i stället att förlänga tiden för lånet på 80 000 euro som man beviljat stiftelsen 2017.

– Det att vi avslutar verksamheten i sin nuvarande form betyder inte att vi gått i konkurs. Vi fortsätter utreda alternativ tillsammans med banken och staden, säger Laxell.

Är något av alternativen som var på Hangö stadsstyrelses bord förra veckan fortfarande aktuella?

– Vi har inte uteslutit någonting, och eventuellt är det möjligt att fortsätta som ett hemvårdsboende, att vi skulle erbjuda fastigheten och staden skulle ha hand om hemvårdstjänsterna, säger Laxell.

Aurorahemmet har 11 platser för boende. I nuläget har stiftelsen gått back ungefär 70 000–80 000 euro om året.

Från Hangö stadsstyrelses sida meddelade man förra veckan att man fortfarande vill utreda nya lösningar för Aurorahemmets verksamhet, men nu har man då från Aurorastiftelsens sida valt att avsluta verksamheten.

Öppnar för ny diskussion

Grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander säger att Aurorastiftelsens beslut öppnar för en ny diskussion om Aurorahemmets verksamhet.

– Det som varit problemet är vården 24 timmar i dygnet som lovats de boende. Men i och med att den nu upphör kan vi diskutera lösningar, säger Kajander.

Från stadens sida har förslaget varit en hemvårdsbaserad modell. Enligt modellen skulle staden erbjuda hemvårdstjänster medan Aurorastiftelsen hyr ut lokalerna till de boende, och eftersom den nuvarande verksamheten på Aurorahemmet upphör är det möjligt att införa en sådan verksamhet.

– Jag förstår att det för stiftelsen varit ett svårt beslut att ta. Men nu känner vi som om vi kan diskutera alternativ med stiftelsen igen, säger Kajander.

De som nu bor på hemmet, vad kan staden erbjuda dem när de måste söka nya arrangemang?

– De som behöver resurserat boende lämnar in en ansökan och hamnar i kön. Men den är inte så lång, i princip har vi inte någon. Det brukar ta någon vecka, säger Kajander.

Hon berättar att några av alternativen staden kan erbjuda är Astrea, Källan och Nova.

– Vi har ändå varit förberedda på det här i några år. Vi har en skyldighet att hitta en plats till de boende, säger Kajander.

Mer läsning