Arbetsgruppen hörde Hangöbornas åsikter om Brankis – endast 35 dök upp

Sinar intresset? Endast ett trettiotal Hangöbor dök upp på torgmötet om Brankis framtid. På mötet innan tog sig 100 personer till mötet. Bild: Sarah Grönstrand

På torsdagskvällen samlades drygt 30 Hangöbor till ett kort möte om vad Hangöborna vill med Brankis. Mötet ordnades så att arbetsgruppen som försöker rädda Brankis kan redogöra för Svenska kulturfonden hurdan vilja det finns att ha verksamhet i huset.

Det var betydligt färre Hangöbor som kom till torsdagens möte om Brankis jämfört med det första torgmötet. I torsdags dök ungefär 35 personer upp till mötet, medan det var 100 som deltog på det första torgmötet.

Mötet ordnades så att arbetsgruppen som försöker rädda Brankis ska få en uppfattning om vad Hangöborna vill med lokalen.

– Hur intresserade är alla här och vem är med och förverkligar det? frågar Monica Ferm inledningsvis.

Hon är med i arbetsgruppen och har fått i uppdrag att leda mötet.

Om ungefär en vecka ska arbetsgruppen ha ett möte med Kulturfonden. Då är det viktigt att arbetsgruppen kan visa att det finns en vilja att ordna verksamhet i Brankis.

Därför bad arbetsgruppen deltagarna på mötet att också fylla i en blankett där de bland annat berättar på vilket sätt de personligen kan tänka sig engagera sig på något sätt.

En mötesdeltagare undrade om man tänkt på at ordna en gräsrotsinsamling för att få bort lånet.

– Det finns många som inte har möjlighet att delta med verksamhet men nog vill ha kvar Brankis och kan hjälpa med pengar.

Förutom kontaktuppgifter och information om vad folk är villiga att ställa upp med bad arbetsgruppen mötesdeltagarna att kryssa i om man vill gå vidare med en ny förening, en understödsförening eller om man vill ändra stadgorna i den befintliga.

Om det blir det senaste lyfte Ferm fram att föreningen i så fall borde göras tvåspråkig.

– Vi måste samarbeta över språkgrupperna. Vi är så några Hangöbor att vi måste samarbeta.

En person på mötet ifrågasatte om det inte då blir svårare att söka stöd från Svenska kulturfonden. Överlag var deltagarna på mötet oense om vad som är bäst att göra av de olika föreningsalternativen, vad man får göra och vad Kulturfonden eventuellt godkänner.

– Hurdana ändringar de godkänner kan vi fråga på mötet, men vi kan inte fara dit och säga att vi vill ha ändringar ifall ingen är intresserad. Vill veta att folk ställer upp och är med och vill förverkliga olika aktiviteter, säger Ferm.

Mötet avslutades efter 45 minuter.