Apulaisoikeuskansleri katsoo kaupungin toimineen oikein 
Hanko

Apulaisoikeuskansleri on tehnyt päätöksen Rolf Nyströmin (Sitoutumaton) valituksesta Merikadun statuksesta.

Apulaisoikeuskansleri on asiaa tutkittuaan päätynyt lopputulokseen, että Hangon kaupunki on noudattanut voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Apulaisoikeuskansleri on myös päättänyt, ettei jatkotoimenpiteisiin ole aihetta. 

Mer läsning