Ännu inget beslut om skolorna

I tisdags var det meningen att fullmäktige skulle behandla stängningarna av skolorna i Hangöby. Förslaget var att Hangonkylän koulu skulle stängas 2021 och Hangöby skola ett år senare.

I måndags beslöt ändå stadsstyrelsen att dra bort ärendet från fullmäktiges lista.

Stängningen av skolorna har väckt mycket debatt både på insändarplats och i sociala medier. Föräldrarna och invånarna har varit mycket aktiva i kampen för skolorna. För tillfället pågår en namninsamling på nätet, den har nu över 500 namn.

Man har också kritiserat staden för att den inte informerat tillräckligt om stängningarna. Det var den kritiken som fick styrelsen att reagera och besluta om att dra bort ärendet. Här agerade staden klokt - att man lyssnade på invånarna. Inför alla beslut är det viktigt att de formella kraven uppfylls för att undvika besvär.

Skolstängningar påverkar på ett konkret sätt invånarna och engagerar därför många. Ett beslut nu kunde ha lett till besvär till förvaltningsdomstolen. Om besvär hade lämnats in skulle det troliga scenariot ha varit att stäningarna inte hade verkställts i väntan på domstolens besked. Ovissheten är tärande för alla parter.

I augusti ska det ordnas info för invånarna om skolstängningarna och sedan kan de behandlas i fullmäktige.

Att beslutet skjuts på framtiden ger också tilläggstid för föräldrarna att vässa sina argument för att bevara skolorna. Man vill bland annat att det utreds om skolorna kunde ha språkbad.

En förskjutning kan också i övrigt gynna de som vill bevara skolorna. Det är mindre än ett år till nästa kommunalval, som hålls i april 2021. Fullmäktigeledamöter kan dra sig för att fatta ett beslut som upprör inför valet.

Det är ändå fullmäktiges uppgift att se till stadens och invånarnas bästa utifrån fakta. Nu finns det tid för föräldrarna att föra fram sina åsikter till tjänstemännen och beslutsfattarna.

Fullmäktigeledamöterna har tid att noggrant sätta sig in i all fakta - allt från byggnadernas skick, elevantal, pedagogiska ändamål till stadens ekonomi. Och sedan fatta besluta om skolornas framtid.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland

Mer läsning