Alikulun rakennustyöt edistyvät – viikonloppuna otetaan väliaikainen laituri käyttöön

Hangossa siirretään parhaillaan putkia, jotta rautatien alikulkua päästään rakentamaan. Katuja joudutaan siksi sulkemaan. Alikulku maksaa puoli miljoonaa enemmän kuin Liikennevirasto arvioi. Hangon ei kuitenkaan tarvitse käyttää ilmoitettua enempää rahaa.

Hangon rautatieaseman kohdalle rakennettavan rautatien alikulun rakennustyöt ovat täydessä käynnissä.

Rakennusyritys Ralf Ajalin siirtää parhaillaan kaapeleita ja putkia Kadermonkadulla. Kaapelit siirretään lähemmäs julkisivuja tien Uncanin puoleisella sivustalla.

Siirretään. Kadermonkadun alla kulkevat kaapelit siirretään lähemmäs Uncanin julkisivua. Kun kaikki on siirretty, rakennusyritys alkaa paaluttaa tukiseinän muodostavia pontteja. Bild: Sarah Grönstrand

 

Vesi- ja viemäriputket siirretään Kadermonkadulta Tarhakadulle.

Työnjohtaja Markus Tamminen uskoo, että putkien siirto jatkuu joulukuun alkupuolelle.

– Kun kaikki on siirretty pois alueelta, jolle alikulun tukiseinä rakennetaan, voimme aloittaa tukiseinän paalutuksen.

Hän sijoittaa lähiaikoina vanhan paloaseman kulmaukseen infotaulun, jossa kerrotaan, mitä ja milloin rakennustyömaalla tehdään.

Laituri siirretään viikonloppuna

Samanaikaisesti 150 metriä itään varsinaisesta asemarakennuksesta rakennetaan tilapäinen rautatieasema ja väliaikainen tasoristeys. Sen pitää olla valmis otettavaksi käyttöön viikonloppuna (8.-9.12).

– Paikalle sijoitetaan opasteita, jotka osoittavat, missä väliaikainen asema on.

Johtaa töitä. Markus Tamminen yrityksestä Ralf Ajalin johtaa rautatien alikulun rakentamista Kadermonkadulta Korsmaninkadulle. Alikulku alittaa myös Korsmaninkadun sekä pyöräily- ja jalankulkuväylän. Alikulku on tarkoitettu jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Bild: Sarah Grönstrand

 

Väliaikaiselle rautatieasemalle rakennetaan lisäksi tilapäisiä pysäköintipaikkoja ja linja-autopysäkki Korsmaninkadulle.

Väliaikaista asemaa tullaan käyttämään kesän alkuun saakka. Ensimmäinen uuden alikulun ylittävä rautatiesilta valmistuu siinä vaiheessa.

Väliaikainen tasoristeys tulee olemaan käytössä, kunnes alikulku on täysin valmis. Sen pitäisi valmistua kesällä 2020.

Tie tasoristeykselle. Maahan vaaleanpunaisilla nuolilla merkittyyn kohtaan rakennetaan väylä tilapäiselle tasoristeykselle Asemakadulta tultaessa. Bild: Sarah Grönstrand

 

Pian alkaa seuraava vaihe

Alikulun tukiseinät ovat metalliset ja niitä kutsutaan ponteiksi. Ne isketään maahan koneen avulla. Työt alkavat 10. joulukuuta Kadermonkadulla, jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaisesti.

Lyhyt tiedote siitä, mitä missäkin kulloinkin tapahtuu

Viikolla 47 käynnistyivät Kadermonkadun vesijohtojen ja kaapeleiden siirtotyöt. Työt jatkuvat joulukuun alussa.

Lauantaista 8. joulukuuta alkaen junaliikenteessä käytetään alikulkutyömaan itäpuolelle tulevaa väliaikaista laituria. Se on käytössä kesäkuun alkuun saakka.

Laiturin viereen rakennetaan Asemakadun ja Korsmaninkadun välille tilapäinen yhteys jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Sitä käytetään koko rakennushankkeen ajan.

 

Työ tulee aiheuttamaan melua.

– Emme aiheuta melua joulun ja uudenvuoden pyhäpäivinä, Tamminen vakuuttaa.

Työt kestävät 30 - 40 työpäivää.

– Jos kaikki sujuu hyvin, paalutukset saadaan suoritettua tammikuun aikana.

Sillat rakennetaan keväällä

Alikulun ylittävät sillat rakennetaan keväällä.

Yhteensä rakennetaan viisi siltaa; kolme kiskoille, yksi Korsmaninkadulle ja yksi pyörä- ja jalankulkuliikenteelle Korsmaninkadun kupeeseen.

Työt alkavat junaradan sillasta, joka sijaitsee lähimpänä Kadermonkatua. Heti sen sillan valmistuttua juna voi alkaa taas käyttää tavanomaista asemaa.

Viimeisenä rakennettava silta on Korsmaninkadun kupeessa kulkeva pyörä- ja jalankulkusilta.

Kaivaa. Putkien ja kaapeleiden siirtotyöt jatkuvat joulukuun alussa, mutta 10. joulukuuta alkaen suunnitelmissa on aloittaa alikulun tukiseinien rakennustyöt. Bild: Sarah Grönstrand

 

Korsmaninkatu siirretään syksyllä

Kaupunki käyttää samalla tilannetta hyväksi Korsmaninkadun siirtämiseen lähemmäs rautatietä.

– Uuden kadun rakennustyöt alkavat elokuussa, kertoo Hangon katumestari Hannu Simelius.

Uusi katu rakennetaan nykyisen vierelle, joten liikenne voi jatkua Korsmaninkadulla töiden ajan.

– Liikennehäiriöt tulevat olemaan Korsmaninkadulla todella vähäisiä. Tämä oli yksi toimeksiantajan vaatimuksista. Korsmaninkatua ei suljeta ollenkaan liikenteeltä, Tamminen toteaa.

Yritys Ralf Ajalin rakentaa uuden kadun alikulun ylittävän sillan. Kun uusi Korsmaninkatu ja silta valmistuvat, liikenne siirtyy sille.

Uuden Korsmaninkadun ja pyörä- ja jalankulkutien väliin tulee viheralue. Se lisää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta. Uusi viheralue korvaa alueen, joka on poistettava kadun siirtämiseksi lähemmäs junarataa.

Pian valmis. Tilapäinen laituri otetaan viikonloppuna käyttöön. VR:n junat pysähtyvät sen jälkeen tässä tavanomaisen aseman sijaan. Väliaikainen laituri on käytössä kesään saakka. Bild: Sarah Grönstrand

 

Puistokatu suljetaan

Kun sillat on rakennettu ja Korsmaninkatu siirretty lähemmäs junarataa, alikulun tukiseinän paalutustyöt voivat jatkua Puistokadulla.

Ne työt alkavat syksyllä 2019. Katu suljetaan niiden ajaksi liikenteeltä.

– Pihoille ajo sallitaan, Tamminen vakuuttaa.

Puistokatu on suljettu kevääseen 2020 saakka.

Häiriöitä liikenteessä Tarhakadulla

Myös Tarhakadulla tehdään töitä. Kadermonkadun vesi- ja viemäriputket siirretään tänne.

– Kaivamme ylös noin 30 metriä kerrallaan. Häiritsemme siis liikennettä sillä osuudella, jolla kulloinkin työskentelemme. Autot eivät pääse ohi, kun teemme töitä, Tamminen kertoo.

Nämä työt saadaan päätökseen lähimmän kahden kuukauden aikana.

– Asfaltointeja tehdään säiden niin salliessa.

Uutta asfalttia ei voi vetää, jos on liian kylmää.

Talousarvio ei pitänyt

Liikennevirasto tutki keväällä kustannuksellaan alueen ja laati alikulun rakennustöiden suunnitelmat. Tällöin päädyttiin 7,5 miljoonan talousarvioon. Kattosumma, josta Hangon kaupunki vastaa, on 2,5 miljoonaa euroa. Liikenneviraston osuudeksi arvioitiin viisi miljoonaa.

Talousarvio on nyt ylittymässä puolella miljoonalla, koska työt ovat Liikenneviraston laskelmia kattavampia.

– Hanke maksaa nyt 8 miljoonaa euroa. Me vastaamme kaikista hankkeen lisäkustannuksista, sanoo aluepäällikkö Erkki Mäkelä Liikennevirastosta.

Kaupunki vastaa sitä vastoin yhteisen suunnittelualueen ulkopuolella syntyvistä kustannuksista. Tämä tarkoittaa, että kaupunki maksaa itse Korsmaninkadun sekä kaapeleiden ja putkien siirrosta syntyvät kulut. Näiden töiden arvioidaan maksavan 800 000 euroa.

Ulkosataman kiskot kunnostetaan

Liikennevirasto kunnostaa samalla myös ulkosatamaan johtavat kiskot, koska ne ovat kuluneet.

– Se on täysin erillinen hanke, joka vain sattuu toteutumaan samanaikaisesti, Mäkelä kertoo.

Satamassa iloitaan hankkeesta.

– Kaikki infrastruktuurin kehittämistoimenpiteet ovat erittäin tärkeitä satamalle. Meidän olemassaolollemme on keskeistä, että infrastruktuuria kehitetään ja Korsmaninkatua parannetaan, sanoo toimitusjohtaja Anders Ahlvik Hangon Satamasta.