Äldrevårdspusslet läggs om

Det händer inom äldrevården i Hangö. Det att Attendo via sitt fastighetsbolag köper en tomt längs Esplanaden bredvid Folkiacenter borde få de flesta att höja sina ögonbryn. Det att de preliminärt planerar bygga ett nytt äldreboende på tomten är nästa steg – ett boende för runt 40 äldre.

Det här händer i äldrevårdskrisens efterdyningar. Attendo och Esperi Care har kritiserats hårt för att inte ta hand om äldre tillräckligt bra, och bland annat äldreboendet Källan i Hangö har varit ett av hemmen som pekats ut i mediernas rubriker.

Dessutom har Hangöborna länge följt med Aurorahemmets öde. Efter åratal med debatt fick historian sitt slut genom att de boende flyttade ut i vintras. Huset är nu till salu.

Och som en motreaktion mot äldrevårdskrisen i vårt land finns det nu ett förslag att stadens äldrevård ska ordnas i kommunal regi. Hela 18 fullmäktigeledamöter har undertecknat motionen som Lars Nyberg (SDP) lämnat in, vilket betyder att en majoritet av fullmäktige inte vill se privata aktörer ta hand om de äldre.

Antagligen vet Attendo det här. Antagligen vet Attendo också att staden med stor sannolikhet ändå kommer att köpa vård av bolaget även i framtiden, stadens alternativ är få när pengarna tryter.

Det positiva i att Attendo bygger ett nytt vårdhem i Hangö är förstås att det finns ett tryck för fler äldreboenden i staden. Dessutom skapar äldreboendet jobb medan det byggs, och givetvis kommer man också att anställa personal när man öppnar dörrarna.

Frågan är förstås var bolaget ska hitta den här personalen. Den största kritiken mot de privata äldrevårdsbolagen gäller just personalbrist, eftersom personalen inte räckt till har man inte klarat av att ta hand om de äldre som bott på hemmen. Det här gäller även Hangö, och också på Källan har man haft personalproblem.

Så när det nationellt råder personalbrist inom äldrevårdsbranschen, hur ska bolaget locka ny personal till Hangö? Eller kommer bolaget att fortsätta som tidigare, med för lite personal och i de värsta fallen så kallade spökarbetare – personer som inte finns – på arbetslistan?

Attendo har mycket att bevisa före de vunnit tillbaka sitt förtroende. Och trots att Hangö stad i nuläget inte har resurser att ordna äldrevården i egen regi så finns den politiska viljan.

Harald Grönstrand

Mer läsning