Äldrevården kan fälla social- och hälsovårdsreformen

I september 2017 fanns Hangö på de flesta löpsedlarna i landet. Orsaken var att en äldre demenssjuk dam avled som följd av undernäring och för låg kroppstemperatur.

Efter händelsen har både Hangö stad och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira utrett det skedda. Valviras rapport väntar vi fortfarande på, men Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander har lyft fram att mediernas rapportering har varit ensidig. Medierna har inte alla fakta.

Oberoende av vad Valvira drar för slutsatser kan vi ändå konstatera att vården i vårt land nu är i ett brytningsskede. Esperi Cares vd sade upp sig i tisdags efter att Valvira stoppat bolagets verksamhet i vårdhemmet Ulrika i Kristinestad. Bristerna på vårdhemmet var för många, och staden måste ta över verksamheten.

Dessutom har det också uppdagats en hel del brister inom vården på Attendo, bland annat på Källan i Hangö. Likheterna mellan de två bolagen är att det inte finns tillräckligt med personal, så man försummar vården.

Statsminister Juha Sipilä anser att det är positivt att Valvira lyfter fram problemen, att det är ett tecken på att systemet fungerar. Men fungerar det om man hittar brister i det?

I första hand hör det till kommunerna att övervaka vården de köper. Men kommunernas resurser är små, speciellt efter att regeringens kommunanslag minskat. Sipilä säger till Yle att vårdkrisen i vårt land inte är en följd av anslagen minskat, men en direkt följd är ändå fler privata aktörer inom vården. Och fler aktörer behöver en mer omfattande övervakning.

Det här betyder en direkt överföring av resurser från vården till kommunernas och myndigheternas övervakningsverksamhet. Och ifall vare sig kommunen, Valvira eller Regionförvaltningsverket får extra resurser lär det brista i kontrollen. Resultatet kommer att bli allt fler rubriker med vanvård på olika vårdenheter.

Vi har redan länge hört larmet ringa i Sverige där vården inte längre fungerar. Vi är snart i samma sits. Metoderna som man vill spara pengar på verkar inte gagna klienterna, endast investerarnas plånböcker.

Riksdagens opposition samlas nu för att gadda ihop sig mot regeringens politik. Frågan är om det här är dödsstöten för social- och hälsovårdsreformen.

Harald Grönstrand

Mer läsning