Äldrevården kan fälla social- och hälsovårdsreformen

I september 2017 fanns Hangö på de flesta löpsedlarna i landet. Orsaken var att en äldre demenssjuk dam avled som följd av undernäring och för låg kroppstemperatur.Efter händelsen har både Hangö stad...