Adven beviljas miljoner för att bygga i Hangö

På fredagen beviljade arbets- och näringsministeriet drygt 2,5 miljoner euro för att Adven ska kunna bygga en biogasanläggning i Hangö.

Arbets- och näringsministeriet har beviljat investeringsstöd för drygt 13,5 miljoner euro till tre stora demonstrationsprojekt. Bland annat har Adven OY beviljats cirka 2,5 miljoner euro för att bygga en biogasanläggning i Hangö. I projektet byggs Finlands första storskaliga biogasanläggning där kväverikt slam från enzymindustrin används som råmaterial.

Utöver Adven beviljades Helen Ab investeringsstöd på nästan 8 miljoner euro för att bygga ett 5 megawatts bioraffinaderi med förgasningsteknik i Helsingfors. Dessutom beviljades Luonavoima OY drygt 3 miljoner euro för att bygga ett energilager för fjärrvärmenätet i Salo.

Mer läsning