Nyström on oikeassa Tehtaanniemen kaava-asiassa

18.5.2018 - 15.30

Nyström fick rätt om Fabriksuddens plan

Helsingfors förvaltningsdomstol ger fullmäktigeledamot Rolf Nyström (Obunden) rätt i hans besvär över ändringar i Fabriksuddens detaljplan. Enligt förvaltningsdomstolens beslut från 15.5, bör fullmäktiges beslut att godkänna ändringar i Fabriksuddens detaljplan från 23.5.2017 upphävas.
18.5.2018 - 11.44

Hangö stad ber polisen utreda påstående om förfalskning av protokoll

Stadsstyrelsen beslöt i går (7.5) att man låter polisen utreda påstående som fullmäktigeledamot Rolf Nyström (Obunden) gjort i en insändare.
8.5.2018 - 12.58

Hanko Sushi öppnar i Regatta Spa

4.5.2018 - 10.25

Ja, men på vissa villkor

Stadsstyrelsen har i princip inget att invända till att krogarnas uteserveringar är öppna längre i sommar. Men det är med vissa förbehåll. Regionförvaltningsverket har sista ordet.
27.4.2018 - 10.35

Aktion rädda ejdern

Naturvård Ejdern har under de senaste tio åren minskat alarmerande i antal. I Hangö började man i fjol placera ut häckningsskydd, så att honorna skall få ruva i fred.
27.4.2018 - 10.19

Unga behöver gränser och uppmärksamhet

SkolhälsaResultaten från Skolhälsan 2017 var inte enkom munter läsning för Hangös del. Skolpsykolog Alexandra Lindholm vill ändå framhålla att resultaten är ganska splittrade för Hangös del och att man får vara lite försiktig med att inte dra förhastade slutsatser utifrån enskilda indikatorer.
27.4.2018 - 10.19

Nya företag stöder Östersjön

Tidigare berättade HT om företaget DROPP som bidrog till att man kunde installera ett mätinstrument på Tvärminne Zoologiska station. Nu sprider sig den goda viljan som ringar på vattnet.
27.4.2018 - 10.19

Lisää Itämerta tukevia yrityksiä

HL kertoi aiemmin yrityksestä DROPP, joka edisti mittauslaitteiston asentamista Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle. Nyt hyvä tahto liplattaa meren aaltojen lailla.
27.4.2018 - 10.19

Nuoret tarvitsevat rajoja ja huomiota

Kouluterveyskyselyn 2017 tulokset eivät olleet vain iloista luettavaa Hangon suhteen. Koulupsykologi Alexandra Lindholm haluaa kuitenkin korostaa, että tulokset ovat melko hajanaisia Hangon osalta ja että on oltava hieman varovainen, jotta ei vedä liian hätiköityjä päätelmiä yksittäisten indikaattoreiden pohjalta.
27.4.2018 - 10.19

Operaatio pelastakaa haahka

LuonnonsuojeluHaahkojen määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana pienentynyt hälyttävästi. Hangossa alettiin viime vuonna sijoittaa luontoon pesimissuojia, jotta naaraat saisivat hautoa muniaan rauhassa.
27.4.2018 - 10.19

Toppmusiker lär ut improvisation i Hangö

Saxofonisten Esa Pietilä och perkussionisten Harvey Sorgen ordnar en mästarkurs i improvisation. Slutkonserten är en del av en turné till förmån för Skärgårdshavet.
25.4.2018 - 13.27